Rectificatie

Vandaag is in de media een bericht verschenen als zou ons klooster haar opvattingen over het slot (clausuur) hebben gewijzigd. Dat is niet het geval. Deze opvattingen zijn sinds de herstichting van het klooster in 1888 ongewijzigd.

Wel is aan de Heemkunde Vereniging Roerstreek (HVR) toestemming verleend een diner te houden in de eetzaal van de gastenvleugel (deze vleugel behoort niet tot de clausuur). In deze zaal vinden wel vaker bijeenkomsten van derden plaats.

Bij dezelfde gelegenheid is eenmalig toestemming verleend om voor een excursie om door een doorgangsgang te lopen, die altijd afgesloten is voor derden en die paalt aan het kloosterslot. Bij deze excursie worden geen andere ruimten betreden die deel uitmaken van het slot.

Over de inhoud van het bericht is niet voorafgaand met ons contact geweest. Was dat het geval geweest dan hadden wij direct de suggestie weersproken dat regels van het klooster betreffende de clausuur zouden worden gewijzigd.

Voor de opvattingen van de Rooms Katholieke Kerk betreffende de clausuur van monialen verwijzen wij naar het document VITA CONSECRATA Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld van Paus Johannes Paulus II 25 maart 1996, specifiek de passage aangehaald op ons weblog zie http://priorijthabor.blogspot.nl/2017/09/signum-fraternitatis-het.html  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *