Moeder M. Matthea

BIDPRENTJE

Moeder Matthea-foto-bidprentje

 

zwart H.Grafkruisje

In piam memoriam

ZUSTER MARIA MATTHEA

van Christus’ Priesterschap

Augusta Delfina Raeymakers

 

Reguliere Kanunnikes van het Heilig Graf

Priorij Thabor, Sint-Odiliënberg

 

Geboren te Hamont (B), 1 september 1914

Geprofest te Turnhout, 23 april 1936

Priorin te Sint-Odiliënberg van 1966 – 2008

Na een geduldig gedragen lang ziekbed, geheel overgegeven aan Gods liefste Wil en gesterkt door de HH. Sacramenten van de Kerk heeft zij haar Paasoffer volbracht en is zij in vrede naar haar verrezen Heer gegaan op 28 augustus 2013, het feest van haar patroonheilige Sint Augustinus.

Na de plechtige Verrijzenismis op 3 september 2013 in de basiliek van de HH. Wiro , Plechelmus en Otgerus te Sint-Odiliënberg is zij begraven op het kerkhof aldaar.

In lumine tuo, videbimus lumen Ps 35 (36),9

 “In uw licht zullen wij het licht zien” is de spirituele leidraad die Moeder Matthea meegaf aan Priorij Thabor bij de autonomie in 1965/1966.

Gods licht heeft haar leven in alles bepaald vanaf haar prille jeugd, toen zij als zesjarige haar Eerste Communie mocht doen en waarbij zij diep besefte dat haar leven in dienst van de H. Eucharistie zou staan. Deze realiteit betekende voor haar dat zij nooit vrijwillig een dag zonder H. Mis liet voorbij gaan, maar ook dat zij bij haar religieuze professie radicaal voor Christus zou kiezen met alle consequenties: ware liefde gaat tot het uiterste in offerande en zelfgave.

Op Gods liefste wil richtte zij alles, onthecht en in eenvoud. De schoonheid, vreugde en kracht die uit deze eenheid met de wil van Christus voortvloeien straalde zij zelf uit en deze bezielden haar zusters om het christelijk levensprincipe van Kruis en Verrijzenis in alle diepte te beleven binnen de Orde van het Heilig Graf.

“Het is een onuitsprekelijk geluk vóór Gods aanschijn te staan en Hem in naam van de Kerk, in naam van alle gelovigen het gebed en het offer van de Heer Jezus aan te bieden. De genade die door dat gebed en offer neerdaalt over de wereld kan alle duisternis verlichten en alle stormen bedaren. De liefdevolle aantrekkingskracht van Christus kan alle negatieve beïnvloeding overwinnen. In de zekerheid dat God de weg heeft bepaald kan dan rustig een lof– en danklied opstijgen te midden van geestelijke storm. Het zal die storm overstemmen en overleven omdat het doortrilt in de eeuwigheid”.

Zr. M. Matthea CRSS

 stempel

Requiescat in pace

 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag, 13 oktober, om 9. 30 uur in de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint-Odiliënberg