De geloften

059 bij tekst 033

DE TIJDELIJKE EN DE PLECHTIGE GELOFTEN

Door de TIJDELIJKE GELOFTEN af te leggen beloof je met Gods genade gedurende drie jaar in zuiverheid, in armoede en gehoorzaamheid in deze gemeenschap te leven volgens de Regel van de H. Augustinus en de constitutities van dit monasterium.

Na het afleggen van de tijdelijke geloften ontvang je in plaats van de witte de zwarte sluier als symbool van bekering, boete en toewijding aan God.

Tijdens de periode van de tijdelijke geloften wordt de vorming die in het noviciaat is begonnen, voortgezet. Het is een tijd van verdieping van de liefde tot God en de naaste, het liturgisch leven, het gebedsleven, het werk en het gemeenschappelijk leven. Na de periode van de tijdelijke gelofte vindt opnieuw een stemming over toelating plaats

059-a bij tekst 033Vervolgens komt de dag van de PLECHTIGE GELOFTEN, de dag waarop je omringd door de communiteit, familie en vrienden, voor altijd jezelf aan God geeft en je belooft voor heel je leven in zuiverheid, in armoede en gehoorzaamheid in onze gemeenschap te leven volgens de Regel van de H. Augustinus en de constitutities van dit monasterium tot lof van God in dienst van de Kerk en daardoor ook tot heil van alle mensen.

033 bij tekst 013