Spiritualiteit

028 bij tekst 010

 

DE VIER PIJLERS VAN DE SPIRITUALITEIT VAN DE KANUNNIKESSEN VAN HET H.GRAF GEZIEN VANUIT PRIORIJ THABOR

INLEIDING

De Orde van de Kanunniken van het H. Graf is ontstaan bij het H. Graf van onze Heer Jezus Christus. Daar ligt ook de oorsprong van de spiritualiteit van de Kanunnikessen van het H. Graf in Sint-Odiliënberg. In de loop der eeuwen heeft deze spiritualiteit zich ontwikkeld tot de manier van leven die tot op de dag van vandaag in Sint-Odiliënberg bestaat en de atmosfeer draagt. Deze atmosfeer treedt aan het licht in het gebedsleven, in de bestuursvormen en het dagelijks leven van de zusters, maar werkt ook door in monastieke regels en gewoonten van de priorij, op het immateriële en op het materiële vlak waarin begrippen als goed rentmeesterschap, zorg voor de heelheid van de schepping, duurzaamheid en zuinigheid van belang zijn en het collectief belang vaak wordt gesteld boven individueel voordeel steeds met de zorg dat het geknakte riet niet wordt gebroken en de kwijnende vlaspit niet dooft.

*

Voor de bespreking van het thema spiritualiteit is gekozen voor een compositie van opstellen die complementair zijn en een indruk geven van de beleving van de Ordespiritualiteit.

In Sint-Odiliënberg is de Orde van het H. Graf nauw verweven met de historische locatie van de Kerkberg aan de Roer, vanaf de achtste eeuw uitgangspunt van kerstening door Angelsaksische monniken in het gebied tussen Maas en Rijn. De kerkheuvel aan de Roer werd reeds in vroegere eeuwen geassocieerd met de Berg Thabor in het H. Land, waar het mysterie van de Transfiguratie van Christus plaatsvond waardoor Hij anticipeerde op zijn Verrijzenis. Deze associatie geeft vanzelfsprekend bepaalde accenten aan de beleving van de Ordespiritualiteit.

De vier pijlers van de spiritualiteit:

Spiritualiteit gedragen door het Paasmysterie

Kanonikaal leven waarin de liturgie centraal staat

De Regel van Sint Augustinus als leidraad

Thaborspiritualiteit