ANBI-jaarverslag Priorij Thabor 2017 verschenen!

Vanwege de ANBI status hebben wij een publicatieplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Het meest recente verslag vindt u hier.U ziet dat wij 2017 net als 2016 afsloten met een bescheiden tekort. Dat houden we wel enige tijd vol maar niet onbeperkt .

Ons klooster is voor het onderhoud van de gebouwen (Rijksmonumenten), het levensonderhoud van de zusters en het apostolaat (Bezinningscentrum, catechese en caritas) mede afhankelijk van donaties. Wilt u het klooster steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL41INGB 0001 0361 15. Indien u overmaakt vanuit het buitenland is het kenmerk van de bank: BIC INGBNL2A

Incidentele uitgaven -en die zijn af en toe niet te voorkomen dit jaar moet bijvoorbeeld na 50 jaar de keuken worden gerenoveerd- kunnen alleen worden gefinancierd uit incidentele baten (donaties en erfstellingen). Wij danken U bijvoorbaat van harte voor Uw donaties en erfstellingen. Zeer regelmatig bidden wij voor onze weldoeners en we laten H. Missen lezen voor hun intenties.

De Priorij Thabor heeft de ANBI status, waardoor uw gift aftrekbaar kan zijn bij uw belastingaangifte. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie. Instellingen met een ANBI status zijn vermeld in het ANBI-register. Met het Programma ANBI opzoeken kunt u de registratie van de REGULIERE KANUNNIKESSEN VAN HET H. GRAF (CRSS) PRIORIJ THABOR met vestigingsplaats Sint Odiliënberg (gemeente Roerdalen) vinden onder kenmerk: RSIN 822571389. Raadpleeg de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *