Schietgebeden voor en na de Latijnse les

school

Spiritus sancti gratia

illuminet sensus et corda nostra

 

Vertaling (letterlijk)

De genade van de Heilige Geest

verlichte onze zinnen (zintuigen) en onze harten.

 

Opmerking

Het bezittelijk voornaamwoord nostra kan zowel  voor sensus als voor corda gelden.

 

Gratia, æ vr.                     genade

Spiritus, -us m.                 geest, Geest (4e declinatie waarvan de nominativus en de                                                genetivus op us –eindigen. (bv ook fructus)

sanctus, a, um                  heilig(e)(e)

illuminet                           3e pers. præsens enkelv. coniuntivus van het ww illuminare  =                                         verlichten

sensus, us m.                    zintuig , gevoel etc.

Sensus gaat zoals spiritus en fructus : 4e declinatie

cor, cordis n.                    hart

 

Nos cum prole pia

benedicat virgo Maria

 

Vertaling (letterlijk):

De Maagd Maria zegene ons met haar liefdevolle Kind

Wij leerden van de oudere zusters:

Met uw Kind ons zo genegen

schenk, Maria, ons uw zegen.

 

benedicat                          3e pers. enkelvoud præsens coniunctivus van het werkw. benedícere

(De priesterlijke zegen aan het einde van lauden en Vespers van het                                  Getijdengebed  begint ook met deze werkwoordsvorm)

virgo Maria                       de Maagd Maria (twee nominativusvormen): subject/onderwerp                                        van benedicat

pius, a, um                        bijv. naamw. (ablatief enkelvoud) (voor de betekenissen zie  woordenboek)

proles, – is                         vr. (3e declinatie) kind, spruit, jong, aanwas,nakomelingschap

Prole pia                            twee congruerende ablativusvormen met het voorzetsel cum

cum                                     voorzetsel dat als vaste naamval de ablativus bij zich heeft

Omdat het over een persoon gaat: prole pia wordt de ablativusvorm                                                 versterkt met de præpositie cum (vgl. Dominus vobiscum)

nos                                      ons: accusativusvorm van het pers. voornaamwoord nos, wij.