Kersttijd

046 bij tekst 022

KERSTTIJD

Wij gedenken in het Kerstfeest de geboorte van Christus. God heeft zijn eigen Zoon onder de mensen gezonden om ieder van ons persoonlijk te verlossen uit de zonde en om vrede te brengen. Het Kerstfeest wordt gevierd op 25 december -de dag van de zonne­wende; het Licht der Wereld komt bij ons wonen. Wij vinden dat terug in Bijbelteksten die spreken over “het ware licht dat iedere mens verlicht”, “de Zon van de Gerechtigheid” die is opgegaan.

Van oudsher beginnen wij het Kerstfeest met een nachtwake waarin in de liturgische teksten de komst van Christus centraal staat; “Heden is ons een redder geboren, Christus, de Heer”. De engelen zingen: Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Bij de Geloofsbelijdenis knielen wij in plaats van zoals anders te buigen bij de woorden “Et incarnatus est” (Hij heeft het Vlees aangenomen door de H. Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden”) om onze eerbied tot uitdrukking te brengen, zoals wij dat trouwens ook op 25 maart doen bij het feest van Maria Boodschap. Het Kerstfeest is een hoogfeest. Het is naast Pasen het enige feest met een feestoctaaf (periode van acht dagen waarin het feest in de liturgie bijzonder wordt herdacht). Op de laagste dag van het octaaf (1 januari) wordt het feest van de Moeder Gods gevierd.