Betekenis van de H. Eucharistie

040 bij tekst 018

BETEKENIS VAN DE H. EUCHARISTIE

De Eucharistie -de mis- is de belangrijkste kerkelijke viering waarbij wij Christus’ kruisoffer en verrijzenis gedenken. “Gedenken” is dan niet te beschouwen als herinneren maar opnieuw tegenwoordig stellen. Christus zelf heeft bij het laatste avondmaal op Witte Donderdag voor de apostelen met brood en wijn als teken van zijn Lichaam en Bloed de Eucharistie ingesteld en wij mogen dat iedere keer opnieuw in de eucharistie beleven. Hij geeft zich aan de Kerk in een blijvende aanwezigheid van de vroegste christentijden tot aan het einde der tijden; de dood aan het Kruis was geen eindpunt maar een gang naar de Verrijzenis, het eeuwig leven waarbij Christus zich zelf voor ons gaf.

Ter Communie gaan

Als wij te communie gaan komt Christus zelf tot ons als de door lijden en sterven verrezen en verheerlijkte Heer die zich tot aan het einde der tijden aan de Kerk geeft. Alle andere sacramenten zijn met de Eucharistie verbonden, want in de Eucharistie is Christus zelf aanwezig en hebben wij de gelegenheid alvast te proeven van de hemelse liturgie; er wordt ons uitzicht geboden op het eeuwig leven.

Het woord Eucharistie betekent dankzegging. Het woord “Mis” verwijst naar de missie (zending) van alle gelovigen opdat zij in hun dagelijks leven Gods wil vervullen. Wij gedenken de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag en op Sacramentsdag. Laten wij iedere keer als wij de Mis meemaken, bewust proberen ons te realiseren dat wij Christus zelf ontmoeten die zich aan ons geeft om ons in ons dagelijks leven te inspireren het goede te doen.