Cursus christelijk Latijn 2018

De belangstelling voor het Latijn en het Gregoriaans nemen overal ter wereld toe. Zie bijvoorbeeld dit artikel in De Groene van deze week, dit artikel in de Catholic Herald van 25 december 2017 en dit filmpje van Catholic News Service. Te midden van verwarring en verwatering blijven er mensen die op zoek willen naar de bronnen, ad fontes in het Latijn.

Het Latijn is niet alleen de taal van de Oudheid en van de Kerk, maar ook van de christelijke beschaving. Ook moderne talen als het Engels en het Nederlands ontlenen woorden en begrippen aan het Latijn in het dagelijks gebruik, maar ook in de wetenschap, de theologie en de liturgie.

Dagelijks bidden wij het getijdengebed (brevier) volledig in het Latijn (Novus Ordo). Het koorgebed is de eerste opdracht van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Vanaf de eerste christelijke tijden is in Jeruzalem bij het Heilig Graf in het getijdengebed de Lof Gods gezongen en de Verrijzenis verkondigd. Daarmee willen wij doorgaan tot op deze dag en de dagen die komen.

Kerkvaders die nog direct contact hadden met de getuigen van het leven van Christus en de Verrijzenis zoals de H. Paulus schreven hun ervaringen op in het Latijn. Een van onze opgaven is ons steeds meer in het Latijn te verdiepen. Vaak komen wij mensen tegen die zich ook in het Latijn willen verdiepen, beginners en gevorderden.

Wij zijn ook daarom blij dat de nieuwe data voor de maandelijkse bijeenkomsten van de cursus Christelijk Latijn bekend zijn:
15 januari
26 februari
12 maart
16 april
28 mei
25 juni
10 september
15 oktober
12 november
17 december.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari aanstaande. Daarna gaan we maandelijks verder op de aangegeven data.
Instappen kan ook steeds tussentijds omdat ook steeds de basisbeginselen aan de orde komen en in het tweede deel van de cursusbijeenkomst tekst wordt vertaald onder meer uit het Evangelie en bijvoorbeeld het martyrologium waar alle principes worden behandeld. Ook is het mogelijk als toehoorder een bijeenkomst een keer mee te maken. Er heeft nog nooit iemand spijt gehad van deelnemen aan een bijeenkomst van de cursus.
Wie vaker deelneemt, ziet geleidelijk de nuances voorbij komen en begint er meer van te begrijpen. Learning by doing.
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van de Completen – uiteraard in het Latijn, want wij bidden alles in het Latijn. Zo kan een bezoeker direct levend Latijn in de liturgie met Gregoriaanse zang meemaken – zoals de zusters dat vele malen per dag bidden ad majorem Dei gloriam – tot meerder eer van God- en heil van mensen, zoals Vaticanum II heeft gezegd.
Dat doen wij niet alleen omdat de teksten gestold geloof en van een bijzondere schoonheid zijn en omdat deze ons plaatsen in de millennia-oude traditie van de Rooms Katholieke Kerk die van alle tijden en van alle plaatsen is, wij bidden met name in het Latijn omdat die taal voor ons God op een bijzondere, onmiddellijke wijze nabij brengt. Die ervaring gunnen wij ook aan anderen. Het is niet nodig woord voor woord het Latijn te begrijpen om in het Latijn te kunnen bidden. Doorgaans zijn er vertalingen bij de hand. De aantrekkingskracht om in het Latijn te bidden kan wel toenemen als je iets meer van het Latijn begrijpt en zelf een mening kan vormen over de kwaliteit van een vertaling.
Wij zijn heel blij dat ook dit jaar drs. G. Dölle, kapelaan van het dekenaat Roermond beschikbaar is voor onze cursus christelijk – liturgische Latijn. Latijn leren gaat gemakkelijker als je iets van spraakkunst weet. We zijn van plan hiervoor aanvullende lessen te organiseren voor wie daarvoor belangstelling heeft. Cursisten kunnen ook alvast kijken op deze link waar uitleg over zinsdelen wordt gegeven. Wij beginnen en sluiten de lessen met gebed in het Latijn: de teksten vindt U hier.
De lessen worden telkens gegeven in priorij Thabor, Aan de Berg 3, Sint Odilienberg vanaf 19.00 uur en afgesloten met het gezamenlijk zingen van de Completen samen met de zusters in de kapel om 21.00 uur.
Leerstof: Handboek voor Kerklatijn (plus antwoordenboekje), een door drs. J. Boogaarts, Mevrouw J. Jansen, litt. class.drs  e.a. herziene uitgave van Dom Cyprianus Coppens OSB + . (Brepols, Turnhout 1985).
Verkrijgbaar bij in priorij of bij de Vereniging voor Latijns Liturgie. Kosten EURO 55,–
Wij wijzen ook graag op het boekje Latijn voor beginners, zie weblog. Dit boekje kan bij ons worden besteld voor EURO 12,50 inclusief verzendkosten, vooraf betalen, alleen in Nederland. Betaling via NL41INGB 0001 0361 15
Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden. Wel wordt, aan wie kan betalen, een vrije gift gevraagd voor kosten docent, huisvesting en koffie.
Aanmelding via e-mail: inlichtingen@priorijthabor.nl