Catechese

 

013 bij tekst 003Vanaf het ontstaan van de Orde van het H. Graf in Jeruzalem werd er door de kanunniken en later de kanunnikessen godsdienst onderricht gegeven. De zusters in Sint-Odiliënberg hebben tot in de jaren 60 van de vorige eeuw een RK meisjes basisschool gehad, waar vanzelfsprekend ook godsdienstonderricht werd gegeven.

Tot op de dag van vandaag wordt catechese aan kinderen gegeven. Het is belangrijk dat zij onderricht worden in het geloof, zodat zij God leren kennen en zich aan Hem kunnen toevertrouwen in alle omstandigheden die het leven met zich meebrengt.

Catechese voor kinderen van basis- en middelbare school en jongvolwassenen

Tijdens deze lessen worden de geloofsgeheimen benaderd vanuit liturgisch perspectief. Zo is er tijdens de Adventstijd en Kersttijd aandacht voor de Menswording van Jezus Christus, tijdens de Vastentijd en Paastijd voor het lijden, de dood en de Verrijzenis van Christus.

Ook onderwerpen als de Heilige Mis, het Onze Vader, de Geloofsbelijdenis , Maria, engelen, heiligen etc. komen aan de orde.

De catechese wordt gegeven op de zaterdagmorgen van 10.00 u. tot 11.00 uur in de priorij.

De kinderen van de basisschool zijn in drie leeftijdsgroepen verdeeld en er is een groep voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Voor iedere leeftijdsgroep is een maal per maand een les voorzien.

Aanmelden voor catechese-les is mogelijk: inlichtingen@priorijthabor.nl

Naast deze lessen worden ook voorbereidingslessen voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel verzorgd.

Volwassenencatechese en zomaar een geloofsgesprek

Wij geven graag catechese aan volwassenen bijvoorbeeld in het kader van voorbereiding op het Doopsel maar ook gewoon voor wie meer over zijn geloof wil weten. Als we weten wat U zoekt, kijken we of we een aanbod op maat kunnen maken. Contact via inlichtingen@priorijthabor.nl