Geluksdag 18 maart 2018 Gregoriaanse Vespers in de Basiliek om 17.00u met inleiding om 16.45 uur

Niet alleen op de Geluksdag maar iedere zondag bidden we de Vespers in het Latijn in de basiliek. Dat is heel bijzonder: voorzover wij weten is het namelijk uniek dat hiermee wekelijks met Gregoriaanse zang en integraal Latijnse tekst volgens de Novus Ordo (generalis) worden gezongen.
Als je dichtbij een bijzonder gebouw of museum woont, is het niet ongebruikelijk daar nog nooit zijn geweest. Afgaand op de wekelijkse belangstelling, zijn velen van U op zondagmiddag nog nooit geweest. Dat is heel jammer. U doet Uzelf daarmee te kort. Wie wel komt, weet dat dit een verstild moment is waarbij de sprong naar het religieuze op de Kerkberg, waar hemel en aarde elkaar raken, voor het grijpen ligt. (Dat geldt trouwens over voor de H. Mis iedere zondag en alle weekdagen.
Priesters en religieuzen zijn verplicht dagelijks de getijden te bidden: als zusters levend in clausuur bidden wij namens en ten behoeve van de gehele gelovige gemeenschap. Aangezien er overal ter wereld kloosters zijn, wordt van daaruit onafgebroken de lof Gods gezongen. In een Basilica minor, zoals onze basiliek, bestaat de verplichting tenminste op zondag (delen van) de liturgie in het Latijn te bidden inclusief de getijden. Om 16.45 uur wordt een korte inleiding gegeven die kan gaan over de betekenis van de Getijden, de gebedsteksten of het Gregoriaans. Soms oefenen we alvast een tekst. Voor iedere deelnemer is er een volledig boekje met muzieknotatie beschikbaar. Na de Vespers bidden we het gebed van de Engel des Heren eveneens in het Latijn, tekst beschikbaar. Voorafgaand kunnen gebedsintenties worden opgegeven in een boek dat bij de ingang ligt. Als U zelf niet kunt komen, kunt U ook intenties opgeven via inlichtingen@priorijthabor.nl
Was er een Michelingids voor liturgie dan hadden onze vespers vier sterren en kwam men van heinde en verre om mee te bidden. Zo’n gids is er (nog) niet en het is daarom nog niet druk. Grijp Uw kans voor het te laat is en kom meebidden. Wij zien U graag komen.

Priorij doet mee aan Geluksdag 2018 op zondag 18 maart

Het verlangen naar geluk is van goddelijke oorsprong; God heeft het in het hart van de mens gelegd om het mensenhart naar Zich te trekken, want Hij is de enige, die in staat is om het te vervullen (Catechismus Katholieke Kerk 1718). Voor ieder van ons heeft God een plan. Het is aan ons Gods bedoeling met ons leven te vinden. Wij, zusters van de Priorij Thabor, hebben Gods bedoeling en daarmee ons geluk gevonden in het klooster. Geluk en daarmee verbonden zingeving is niet gemakkelijk en niet los verkrijgbaar geluk: iedere dag moet je opnieuw je best doen en daarmee zin geven aan je leven. Wij bidden voor U en Uw noden en wij bidden namens U- en dat mag iedere lezer persoonlijk opvatten. Zeer velen in het dorp hebben ons sinds onze komst in 1888 tot op de dag van vandaag gevraagd voor hen te bidden – en dat doen wij graag pro Deo in ieder opzicht (inlichtingen@priorijthabor.nl).
De gemeente Roerdalen heeft dit jaar opnieuw het initiatief genomen om een “Geluksdag” te houden en ook de priorij Thabor neemt daar (opnieuw) graag aan deel. Op de Kerkberg vinden die dag rondleidingen plaats door VVV-gidsen. Belangstellenden kunnen zich op 15.15 melden bij de groene poort achter de basiliek op de Kerkberg. Wij openen dan de poort en dan kunt U over de passerelle (brug) binnen door naar het klooster. We verzamelen dan in de eetzaal en splitsen zonodig het gezelschap in groepen die starten vanaf verschillende punten. Bij de rondleiding laten we de kapel zien waar we iedere dag doorgaans acht keer per dag (liturgische getijden en het rozenhoedje bidden) en de gespreksruimten inclusief gastenkamers) in het bezoekerscentrum. Ook zult U bij wijze van bijzondere uitnodiging een blik kunnen werpen in de gangen van het kloosterslot (clausuur) waar wij wonen. De rondleiding eindigt in het winkeltje voor religieuze artikelen. Op de dag zelf plaatsen we op het weblog de links naar de teksten die we bij de rondleiding vertellen. Ook beantwoorden we graag Uw vragen. De dag wordt afgesloten met de Vespers in de basiliek waarover later meer. Wie meer wil weten, kan op onze website priorijthabor.nl alles lezen.