Architectuur gastenhuis

061 bij tekst 034

GASTENHUIS

Het gastenhuis is aan de voet van de kerkberg gelegen en is in negentiende-eeeuws traditionele stijl gebouwd. Het bevat elementen van neo-renaissance, zoals een gevelindeling met horizontale banden en segmentbogen met vulstukken. Het gastenhuis is middels een kloostergang (1971) verbonden met het “oude klooster” boven op de kerkberg’.

De oorspronkelijke bestemming van dit huis was een schoolgebouw voor meisjes dat in 1897 werd ingezegend. Vanaf 1965-1966 werd het gebouw als onderdeel van Priorij Thabor tot centrum bestemd voor gebed en religieuze bezinning.

Het dak kent diverse toegevoegde dakkapellen. Onder het dak bevindt zich siermetselwerk in een bloktandlijst. Het pand is opgetrokken in rode baksteen met metselwerk in kruisverband. De symmetrische voorgevel kent een symmetrische indeling met een dubbele deur. Boven de deur bevindt zich een Mariabeeldje in een nis. Aan de achtergevel is in 1969 een trappenhuis geplaatst dat de aansluiting vormt naar de uitbreidingen van 1969 en 1978. Het interieur is wat de structuur betreft aangepast om deze geschikt te maken voor de nieuwe functie van het gebouw.

Architectuur-historisch wordt de waarde bepaald door de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van de school, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek met elementen uit de neo-renaissance. In cultuur-historische opzicht is de school van belang als een bijzondere uitdrukking van de geestelijke ontwikkeling van de katholieke kerk in Limburg, als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de kloosterscholen, als exponent van de emancipatie van het bijzonder – lager – onderwijs en dan in dit geval speciaal voor meisjes en als onderdeel van het complex aan de Berg.

062 bij tekst 034

062-a bij tekst 034