Donaties & ANBI

Donaties
De gemeenschap is voor het onderhoud van de gebouwen (Rijksmonumenten), het levensonderhoud van de zusters en het apostolaat (Bezinningscentrum, catechese en caritas) mede afhankelijk van donaties. Wilt u het klooster steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar

NL41INGB 0001 0361 15.

Indien u overmaakt vanuit het buitenland is het kenmerk van de bank:

BIC INGBNL2A

De Priorij Thabor heeft de ANBI status, waardoor uw gift aftrekbaar kan zijn bij uw belastingaangifte. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.
Instellingen met een ANBI status zijn vermeld in het ANBI-register. Met het Programma ANBI opzoeken kunt u de registratie van de REGULIERE KANUNNIKESSEN VAN HET H. GRAF (CRSS) PRIORIJ THABOR met vestigingsplaats Sint Odiliënberg (gemeente Roerdalen) vinden onder kenmerk: RSIN 822571389.

ANBI

De Priorij Thabor bezit rechtspersoonlijkheid naar kerkelijk recht en is als geloofsgemeenschap een zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap Nederland in de zin van artikel VI van het Reglement voor het Rooms Katholieke Kerkgenootschap Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft op 30 november 2007 van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook op de Priorij Thabor is deze groepsbeschikking van toepassing.

Voor donaties aan instellingen met een ANBI status, is belastingaftrek mogelijk. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.

Vanwege de ANBI status hebben wij een publicatieplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Het meest recente verslag vindt u hier.