Geluksdag 18 maart 2018 Gregoriaanse Vespers in de Basiliek om 17.00u met inleiding om 16.45 uur

Niet alleen op de Geluksdag maar iedere zondag bidden we de Vespers in het Latijn in de basiliek. Dat is heel bijzonder: voorzover wij weten is het namelijk uniek dat hiermee wekelijks met Gregoriaanse zang en integraal Latijnse tekst volgens de Novus Ordo (generalis) worden gezongen.
Als je dichtbij een bijzonder gebouw of museum woont, is het niet ongebruikelijk daar nog nooit zijn geweest. Afgaand op de wekelijkse belangstelling, zijn velen van U op zondagmiddag nog nooit geweest. Dat is heel jammer. U doet Uzelf daarmee te kort. Wie wel komt, weet dat dit een verstild moment is waarbij de sprong naar het religieuze op de Kerkberg, waar hemel en aarde elkaar raken, voor het grijpen ligt. (Dat geldt trouwens over voor de H. Mis iedere zondag en alle weekdagen.
Priesters en religieuzen zijn verplicht dagelijks de getijden te bidden: als zusters levend in clausuur bidden wij namens en ten behoeve van de gehele gelovige gemeenschap. Aangezien er overal ter wereld kloosters zijn, wordt van daaruit onafgebroken de lof Gods gezongen. In een Basilica minor, zoals onze basiliek, bestaat de verplichting tenminste op zondag (delen van) de liturgie in het Latijn te bidden inclusief de getijden. Om 16.45 uur wordt een korte inleiding gegeven die kan gaan over de betekenis van de Getijden, de gebedsteksten of het Gregoriaans. Soms oefenen we alvast een tekst. Voor iedere deelnemer is er een volledig boekje met muzieknotatie beschikbaar. Na de Vespers bidden we het gebed van de Engel des Heren eveneens in het Latijn, tekst beschikbaar. Voorafgaand kunnen gebedsintenties worden opgegeven in een boek dat bij de ingang ligt. Als U zelf niet kunt komen, kunt U ook intenties opgeven via inlichtingen@priorijthabor.nl
Was er een Michelingids voor liturgie dan hadden onze vespers vier sterren en kwam men van heinde en verre om mee te bidden. Zo’n gids is er (nog) niet en het is daarom nog niet druk. Grijp Uw kans voor het te laat is en kom meebidden. Wij zien U graag komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *