Roeping

De Meester is er en Hij roept U”. Roeping is een HansMemling-Christusgeeftzijnzegenwerk van de Heer. De Heer roept ieder van ons tot heiligheid. Hij heeft een plan voor de heiliging voor ieder van ons afzonderlijk en het is aan jou te ontdekken welke weg Hij je uitnodigt te gaan in je leven.

Vanaf de vroegste christentijden hebben velen de roep gehoord om alles te geven en zoeken naar een vreugdevol religieus leven in gemeenschap. Zij hebben ontdekt dat geluk kan worden gerealiseerd door het doen van de wil van God. Zij stemmen in met de woorden van Paus Benedictus XVI aan het begin van zijn pontificaat: “Als wij Christus in ons leven toelaten verliezen wij niets, niets, absoluut niets van wat ons leven vrij maakt, mooi en groot . . . Hij neemt niets weg, en Hij geeft je alles. Wanneer wij onszelf aan Hem geven, ontvangen wij honderdvoudig terug” (Sint Pietersplein, 24 april 2005).

Denk je na over je levensweg?

Zou je het monastieke leven willen ontdekken?

Er komt een moment in je leven waar de vraag van een levenskeuze zich aan je opdringt. Voor de ene mens is dat moment er al in zijn vroege jeugd, voor anderen pas veel later. De H. Geest is zeer verschillend in de werking van Zijn genadegaven.

Misschien vraag je je af: hoe kan men religieuze worden, zich geheel en al toewijden aan God? Hoe kun je nagaan of dat misschien jouw weg is die leidt naar het ware geluk?

Als je wilt kun je eenvoudigweg eens komen om te zien waar en hoe wij leven en de liturgie te ontdekken die centraal staat in ons leven. Als je wilt kun je een zuster ontmoeten aan wie je vragen kunt stellen en van wie je uitgebreide informatie krijgt over ons leven. Je zou met haar kunnen overleggen om als gast deel te nemen aan het gebed en aan het werk om een goede indruk te krijgen van het leven. In navolging van Jezus zeggen we: “Kom en zie!’

Jezus keerde zich om toen Hij zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: “Wat verlangen jullie”? Ze zeiden: “Meester, waar verblijft U”? Hij antwoordde: “Kom en zie”! (Joh 1, 38-39)

Word je geraakt door Jezus en zijn Goede Boodschap?

Wil je Jezus navolgen door een leven in zusterlijke gemeenschap naar het voorbeeld van de apostelen en de eerste christenen?

Wil je de Heer meermaals per dag loven, bidden en danken?

Wil je naar het voorbeeld van Jezus in dienstbaarheid getuigen van Gods liefde voor elke mens ?

Spreekt het evangelisch leven je aan zoals het hier beleefd wordt?

057 bij tekst 030Spreek dan de gastenzuster aan en vraag gerust een geheel vrijblijvend gesprek aan met de priorin of de novicemeesteres om samen te onderscheiden of de keuze voor het Godgewijde leven in onze priorij jouw levensweg is.

Het zou het je kunnen verrassen als je tot de bevinding komt dat je de zachte uitnodiging tot het religieuze leven hebt gehoord. Vrees is niet ongewoon aan het begin van een religieuze roeping. Gedachten als “Wie, ik? . . . “Maar, ik ben niet goed genoeg, heilig genoeg, vroom genoeg!” . . . “Wat gebeurt er als ik mij vergis?”. Maar ook de consequenties van het aanvaarden van het religieuze leven kunnen je angst aanjagen. Alle vormen van het religieuze leven komen immers in essentie neer op het afleggen van de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid en naar het beleven van deze geloften heeft men zeker geen aangeboren verlangen. Men ziet af van de mooie en goede dingen in het leven: het is het verzaken aan geld en eigendom (gelofte van armoede), aan een echtgenoot en kinderen (gelofte van zuiverheid) en aan de eigen wil (gelofte van gehoorzaamheid).

Echter, wanneer je geroepen bent tot het religieuze leven dan zal met de tijd en gebed de vrees veranderen in overtuiging en kun je de eerste stappen gaan zetten in het vinden en accepteren van Zijn wil. Deze overtuiging zal je een vrede en vreugde schenken die alles te boven gaat. Je geeft je totaal aan God over en staat open voor de roeping, die Hij in je hart heeft gelegd om je hele leven aan Christus te geven; je gaat proberen te beantwoorden aan Zijn liefste wil en met Zijn genade ga je doeltreffend op weg naar de heiligheid die God van je vraagt.