Wat is bidden?

038 bij tekst 016

WAT IS BIDDEN?

De natuurlijke staat van een mens is dat hij bidt. Voor sommigen klinkt dat wellicht verrassend en onherkenbaar. In een klooster is deze existentiële dimensie dagelijkse werkelijkheid en hartgrondig ervaren noodzaak. De (post)moderne mens komt in dit opzicht niet zelden veel te kort en weet dat niet eens: “Wij gaan met onze innerlijk­heid om als een analfabeet met een boek in zijn hand. Wij hebben het niet geleerd. Het behoort niet tot de filosofie van wat geleerd zou moeten worden. Men leert slechts om naar buiten toe te werken en invloed te krijgen, bezig te zijn, zijn bezit te vergroten en ervan te genieten. … Door lange gewenning hebben zich de oren en ogen voor het innerlijk proces gesloten.”(E. Bammel. Het begrip rust in de mystiek. Communio, 1994-1, pp. 52 – 53).

Bidden vraagt zorg, aandacht en veelvuldige beoefening. Juist na ervaring van grote geestelijke armoede kan de mens naar het geestelijke worden toegedreven; te midden van de Leegte ontdekt hij de Volheid, het Sacrum, het heilige, ook al weet hij dat niet altijd met name te noemen en te duiden.