Wij zijn heel blij met onze geheel vernieuwde website

Wij zijn heel blij dat onze vernieuwde website on line is gegaan. Wij danken iedereen van harte die daaraan heeft meegewerkt,

Wij hopen en bidden dat velen van onze website kennis zullen nemen en dat dit ertoe bijdraagt dat kandidaten ook daardoor ontdekken dat Jezus hen roept tot het Godgewijde leven. De Heer nodigt ook hier en nu mensen uit tot bijzondere wijze van het Godgewijde leven.